Kunder

Kunder till CEDE Consulting består av två kategorier dels större organisationer och myndigheter samt mindre och medelstora företag.

 Några av uppdragen har genomförts i samverkan med ett internationellt ledande Management och IT företag. CEDE Consulting har då anlitats som underkonsult.

  • Åklagarväsendet
  • Mediaföretag
  • FMV
  • Försvarsmakten
  • Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Södertörns Högskola
  • Försvarshögskolan
  • Folke Bernadotteakademin
  • Ett antal mindre nyetablerade företag  

Mer information >> Kontakta oss