Ramverk för programstyrning

Ekonomistyrningsverket har publicerat en rapport ”Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling”. Christer Danielsson från CEDE Consultning har kvalitetssäkrat delar av rapporten.

Rapporten erbjuder en helhetssyn genom att beskriva strukturer, processer, roller och ansvar, för att koordinera, kommunicera och styra i programmet ingående projekt och aktiviteter med syfte att säkerställa att identifierade nyttor realiseras och att förväntade effekter uppnås.

Rapporten omfattar:
  • Introduktion till programstyrning
  • Förslag på övergripande fasindelning med exempel på leveranser
  • 21st leveransområden, vilka samtliga är aktuella att beakta vid genomförandet av IT-driven verksamhetsutveckling
  • 11st stödprocesser för att stödja ett kontrollerat genomförande
  • Principer, standardroller och verktyg för design av programorganisationer
  • Exempel på styrande dokument för programstyrning (inklusive förslag på innehåll)
  • Två fallstudier från aktuella förändringsprogram inom svensk statsförvaltning
  • Exempel på process för portföljstyrning
För att ta del av ESV Ramverk för programstyrning, klicka på nedanstående länk