Om företaget

CEDE Consulting etablerades 1995 och fick sin nuvarande inriktning 2003

Företaget tillhandahåller tjänster inom tre verksamhetsområden:

Verksamhetsutveckling, kostnadsreducering samt CIO relaterade frågor. Tjänsterna tillhandahålls främst till två kundkategorier – större organisationer och myndigheter respektive mindre företag avseende stöd med etablering, utveckling, ägarfrågor eller   ”turn around”

CEDE Consulting tillämpar två betalningsmodeller:

Den ena baseras på traditionell modell genom löpande räkning eller fast pris kopplat till leverans

Den andra baseras på incitament och långsiktighet samt medger att betalning erläggs först när effekterna uppkommer. Betalning sker genom överlåtelse av ägarandelar, andel av omsättningsökning samt andel av eventuell kapitalanskaffning. Kan tillämpas vid uppdrag för mindre och medelstora företag

Företaget består i huvudsak av ägaren Christer Danielsson

e-post:  förnamn.efternamn@cede.nu

telefon: +46(0)709 147058

CEDE Consulting har rating AA sedan 2005, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

AA smal