Om företaget


 

CEDE Consulting etablerades 1995 och fick sin nuvarande inriktning 2003

CEDE Consulting har rating AA sedan 2005, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2400 beslutsregler.

Företaget består i huvudsak av grundaren och ägaren Christer Danielsson, Senior Advisor

e-post:  förnamn.efternamn@cede.nu

telefon: +46(0)709 147058

Urval av Christer Danielssons representationer 

Ansvarig för utveckling av strategisk plan för styrning och utveckling av informationshantering omfattande mål, aktiviteter och 20-tal leveranser bland annat med aspekter som metoder, modeller, organisation, roller, informationssäkerhet, IT-system.

Projektledare för utarbetande och införande av ny styrmodell för större organisations hela verksamhetsutveckling.

Stf chef för sektion i programkontoret, för införande av SAP inom större organisation.

Ordförande i högskolas strategiska IT-styrgrupp. Ledamöter utgjordes av vicerektor, institutionschefer, controller, ekonomichef och IT-chef.

Ordförande i referensgrupp med syfte att leda implementering av myndighetsgemensamt IT-stöd.

Ledamot i styrgrupp för projekt inom området CNO (Computer Network Operation) bland annat med simuleringslaboratorium och utbildning för myndighetschefer, CIO och säkerhetschefer.

Ledamot i styrgrupp med syfte att genom datorbaserat stöd uppnå ”Nyttiggörande av forskning” för utveckling inom fyra myndigheter.

Ledamot i referensgrupp för forskningsprojekt genomfört av forskningsinstitut inom området arkitektur och utveckling.

Företagssamheter av Christer Danielsson

Kvalitetssäkrat rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) ”Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling”. Ramverket baseras både på internationella standarder och på erfarenheter av nationell verksamhetsutveckling.

Utformat och föredragit vid större seminarium med målgrupperna generaldirektörer, politiker och journalister, i samverkan med stadskontoret, för att belysa myndigheternas kommande behov, nuläge och möjligheter med ”24-timmarsmyndigheten”. Seminariet belyste även europeiska perspektiv på utvecklingen vad avser internationalisering, myndighetssamverkan och medborgarperspektiv.

Framställt underlag till långsiktig perspektivplanering omfattande Nederländska Försvarsmaktens utveckling av insatsledningssystem och NCW samt jämförelse med annan nations motsvarande utveckling.

Mentor för ett antal personer, såväl äldre som yngre, som önskar utveckla nya områden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *