Category Archives: vht

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Scanning identifierar förändringsområden – som leder via analys och design till implementering Rubriker på denna sida: Scanning av nuläget Analys och design Mobilisering och implementering Styrning och uppföljning Affärsplan Portföljhantering … Continue reading

posted: Slider, vht