Kategori: kost

  • Kostnadsreducering

    Kostnadsreducering

    Exempel på områden som kan ingå vid genomförande av kostnadsreducering Outsourcing Effektivisering genom processer Rationellare styrning Centralisering av stödtjänster Omförhandla befintliga avtal Outsourcing – Innebär att en verksamhet som tidigare utförts inom organisationen kontrakteras till en extern organisation. Verksamheten är i allmänhet inte tidsbegränsad och har ofta stora gränsytor till den verksamhet som fortfarande bedrivs […]