Kategori: cio

  • CIO i fokus

    CIO i fokus

    CIO (Chief information officer) arbetar i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Det medför att CIO ska eftersträva helhetssyn (koncernperspektiv) och fokusera på strategiska frågor framför tekniska operativa frågor Ett syfte med befattningen CIO är att tillvarata möjligheterna som IT ger – genom utveckling från att vara en traditionell ”Service Provider” till att bli en “Business Enabler” för […]