Author Archives: Christer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Scanning identifierar förändringsområden – som leder via analys och design till implementering Rubriker på denna sida: Scanning av nuläget Analys och design Mobilisering och implementering Styrning och uppföljning Affärsplan Portföljhantering … Continue reading

posted: Slider, vht

Kostnadsreducering

Kostnadsreducering

Exempel på områden som kan ingå vid genomförande av kostnadsreducering Outsourcing Effektivisering genom processer Rationellare styrning Centralisering av stödtjänster Omförhandla befintliga avtal Outsourcing – Innebär att en verksamhet som tidigare … Continue reading

posted: kost

CIO i fokus

CIO i fokus

CIO (Chief information officer) arbetar i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Det medför att CIO ska eftersträva helhetssyn (koncernperspektiv) och fokusera på strategiska frågor framför tekniska operativa frågor Ett … Continue reading

posted: cio