Introduktion till CEDE Consulting


 

CEDE Consulting arbetar med större myndigheter, landsting och kommuner men även medelstora och stora företag.

Arbetar främst med en strategisk inriktning.

Information Management Strategi (Informationshantering)

 • För att skapa god ordning och reda behöver fler än 50 områden hanteras på ett strukturerat sätt. Exempelvis organisering av information, tillgänglighet, säkerhet, spårbarhet, informationsdelning, metadata, teknologi, medvetenhet, utbildning, roller och ansvar.
 • Detta behöver genomföras strukturerat och enhetligt över hela organisationen.
 • Ett effektivt angreppssätt är att utgå från ett antal identifierad problem och hantera det som krävs inom respektive område för att eliminera det specifika problemet. I motsats till att hantera allt som ett vattenfallsprojekt blir detta mer agilt och med snabbare leveranser. Man kan återkomma till samma område i senare faser utifrån andra specifika problem.

Mäta mognadsnivå

Det finns ett antal etablerade mognadsmodeller som syftar till att identifiera hur mogen eller bra en organisation är inom ett specifikt område. Skalan är ett till fem, där ett oftast inte vet om att man har ett problem och fem är att man tillhör de bästa i världen. Flertalet olika områden kan mätas. CEDE Consulting fokuserar på:

 • Processer och arbetssätt
 • Digitalisering
 • IT-strategi
 • Förvaltning och IT management
 • Informationshantering
 • IT- och informationssäkerhet (Transportstyrelsen)
 • Eller en blandning av ovanstående

Styrmodeller

För att lyckas med styrning krävs att ett antal områden hanteras systematiskt och strukturerat. 

Styrning – Ansvar, roller, mandat, forum och arbetssätt relaterade till utveckling och förvaltning.

Ekonomi – Hantering av ekonomi och finansiering av förändringar med budgetering genomförande och uppföljning. Baseras på kostnads- och nyttokalkyler.

Samverkan – hantering av ändringar som påverkas vid förändring av arbetssätt eller IT såsom; styrande dokument, utbildning, kommunikation och information.

Gränssnitt – Verksamhetsutvecklingen ska ha synkroniserade gränssnitt med tex IT-processer och produktion.

Ärendehantering – Optimerat ärendeflöde och form för samverkan vid förändringar.

Enhetlighet – Verksamhetsutveckling sker enhetligt med mallar för förvaltningsplaner, utbildningsplaner, behovsframställan och uppdrag.

Förändringsledning

För att införa en lyckad förändring behöver man gå igenom fyra olika faser – Orientera om den kommande förändringen, Förbereda och utbilda, Införa förändringen praktiskt, Förstärka och stödja efter att förändringen är införd. Detta har CEDE Consulting gjort på flera av Sveriges största myndigheter.

Vad misslyckas man med förändringsprojekt?

 1. Håller inte projektbudget
 2. Inte förankrat i organisationen
 3. Leveranserna motsvarar inte förväntningarna
 4. Håller inte tidsplan
 5. Har inte kontroll över vad som levererats och hur det är konfigurerat

Varför misslyckas man?

 1. Dåligt genomförd kostnads- och nyttokalkyl, för många förändringar från beställaren
 2. Undermålig förändringsledning och fel projektmedlemmar
 3. Brister i planering och förstudie, dålig kravspecifikation
 4. Bristande projektledarskap och projektmodell
 5. Dåligt genomförd dokumentering, bristande arkitekturkunskap och undermålig konfigurationsledning

Många problem har beroenden men allt går att styra upp. Lägger organisationen tid och pengar på rätt saker?

För att se ett urval av tjänster som CEDE Consulting erbjuder, klicka på nedanstående länk

Tjänster från CEDE Consulting

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *