Possibility Change Improvement

Introduktion till CEDE Consulting

  CEDE Consulting arbetar med större myndigheter, landsting och kommuner men även mede ..

Läs mer

Etik och moral

Etik och moral är sedelära och handlar om läran om principer för värdering av rätt och fel Gr ..

Läs mer

Styrning av projekt

Föredraget hanterar fyra områden för styrning av projekt: styrdokument, styrgrupp, portföljhant ..

Läs mer

Ramverk för programstyrning

Ekonomistyrningsverket har publicerat en rapport "Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksam ..

Läs mer