Possibility Change Improvement

AA rating sedan 2005

CEDE Consulting har rating AA sedan 2005 Detta innebär god kreditvärdighet enligt Soliditet ..

Läs mer

Etik och moral

Etik och moral är sedelära och handlar om läran om principer för värdering av rätt och fel Gr ..

Läs mer

Styrning av IT-projekt

Föredraget hanterar fyra områden för styrning av IT-relaterade projekt: styrdokument, styrgrupp, ..

Läs mer

Programstyrning

Eknomistyrningsverket har publicerat en rapport "Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamh ..

Läs mer